Cờ Tổ quốc

Thời gian

Hội nghị CBCC 2010

KHAI GIẢNG NH 2010-2011

Thú vui uống trà

Hoa đẹp

Tài nguyên dạy học

HOA PHONG LAN

DANH NGÔN MỖI NGÀY

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HappyNewYear_2015.jpg GIUVUNG_BIENDAO.jpg Van_oach.flv Van_oanh.flv Chiec_Banh_Cua_Nguoi_La.flv DSC_0004.jpg Ng1.jpg H6.jpg S1.jpg Covernewyear.jpg IMG_01231.jpg Thiep_chuc_mung_ngay_Nha_giao_Viet_nam.swf Le_tuong_niem_52_logo_trai.flv Ngay_xua_hoang_thi.swf Muknxua_NK.swf Untitled.flv Untitled_0001.flv IMG_2265.jpg 12345.flv 4f7d69e0_7a52360b_thang_tu_3.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  liên kết Web GD có logo

  Đọc báo online

  Cho cuộc sống tốt đẹp

  CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2014-2015

  Thông tư Bồi dưỡng thường xuyên GVTH

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD & ĐT
  Người gửi: Trần Thị Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:22' 02-09-2011
  Dung lượng: 33.7 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 32/2011/TT-BGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011
  
  THÔNG TƯ
  Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 19 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.
  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
  Nơi nhận:
  - Văn phòng Quốc hội;
  - VP Chính phủ;
  - Hội đồng quốc gia Giáo dục;
  - Ban Tuyên giáo Trung ương;
  - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
  - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
  - Công báo;
  - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
  - Như Điều 3;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.
  
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Vinh Hiển
  
  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  CHƯƠNG TRÌNH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT
  ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  I. MỤC ĐÍCH
  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.
  III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
  1. Khối kiến thức bắt buộc
  a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
  b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Một số hình ảnh hoạt động của Trường

  Trường TH Ba Cụm Bắc – huyện Khánh Sơn - tỉnh Khánh Hòa - ĐT 0583609280